استاندارد HACCP (استاندارد سیستم مواد غذایی)

استاندارد HACCP (استاندارد سیستم مواد غذایی) HACCP که مخفف عبارت (Hazard Analysis, Critical Control Point) به معنی تجزیه و تحلیل