پودر اضافه جاذب مگس (راسیون)(مصرفی برای تله سطلی دلتراپ)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پودر جاذب مگس که ترکیبات خاصی از جمله مخمر های غیر فعال دارد، در صورت مخلوط شدن با آب این مخمر ها فعال شده و منبع بسیار جذاب برای انواع مگس ها می باشد. وجود این مخمر ها مگس ها را از اطراف به سمت خود جذب می کند. و محیطی بدون آلودگی به مگس ها را فراهم می کند.

شاید به این مسئله که چرا مگس ها به طور خاصی به برخی مواد در محیط بیشتر جذب می شوند، توجه کرده باشید . اما علت آن چیست ؟
حشرات گیرنده های بسیار قوی برای مواد غذایی دارند. با دریافت اینگونه سیگنال ها، فورا به سمت منبع این مواد غذایی پرواز می کنند. امروزه می توان با به کار بردن این ویژگی مگس ها را کنترل کرد. اما چگونه !!!
پودر جاذب مگس که ترکیبات خاصی از جمله مخمر های غیر فعال دارد، در صورت مخلوط شدن با آب این مخمر ها فعال شده و منبع بسیار جذاب برای انواع مگس ها می باشد. وجود این مخمر ها مگس ها را از اطراف به سمت خود جذب می کند. و محیطی بدون آلودگی به مگس ها را فراهم می کند.
این مخمر فقط برای انواع مگس ها طراحی شده و ترکیبات آن منحصر به فرد می باشد.

همراه پودر جاذب مگس میتوانید تله سطلی دلتراپ را هم از فروشگاه آسازیست تهیه کنید.