جعبه طعمه موش
پاستای BadCat ویژه موش های خانگی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
توضیحات

با قراردادن طعمه موش داخل این جعبه های مخصوص قفل دار، امکان جابجایی طعمه را از موش ها می گیریم. و همچنین طعمه در مقابل گرد و خاک و آب مصون نگه میداریم. و شما با استفاده از جعبه طعمه موش میتوانید طعمه هارا بازبینی کرده و مسیر حرکت موش هارو تشخیص دهید. همچنین سایر جانداران و انسان توانایی دسترسی به طعمه را نخواهند داشت.

اصول طعمه گذاری برای موش در صنایع غذایی