جعبه طعمه موش

۸۰,۰۰۰ تومان

عدم دسترسی سایر جانداران و انسان به طعمه

حفاظت از طعمه در برابر آب و گرد و خاک

امکان کنترل و پایش طعمه های داخل جعبه

شارژ مجدد جعبه در صورت لزوم

جعبه طعمه موش

جعبه طعمه موش این امکان را می دهد تا مرگ موش های BadCat داخل جعبه قفل دار محفوظ بماند.

همچنین طعمه ها را در مقابل گرد و خاک و آب مصون نگه می دارد و امکان جابجایی طعمه ها را از موش ها می گیرد.

جعبه طعمه موش این امکان را می دهد تا ضمن بازبینی طعمه ها، مسیر حرکت موش ها را تشخیص داد.

 

شما شاید این را هم دوست داشته باشید