تله چسبی deltrap

۹۰,۰۰۰ تومان

تله چسبی deltrap در سایز ۳۰*۶۰ سانتی متر مصرفی چراغ سایلنت های جذب حشرات هست. این محصول به هیچ عنوان در مجاورت هوا خشک‌ نمی‌شود.

تله چسبی deltrap در سایز ۳۰*۶۰ سانتی متر مصرفی چراغ سایلنت های جذب حشرات هست. این محصول به هیچ عنوان در مجاورت هوا خشک‌ نمی‌شود. و چسبندگی خود را تا زمانی که به صورت کامل پر نشده از دست نمیدهد.