گونه های سوسری نوار قهوه ای

سوسري نوار قهوه اي با نام علمی Supella longipalpa یک سوسري همه جازي میباشد یعنی می توان آن را در تمام اقلیم ها یافت وبه طور وسیعی گسترش یافته است.

سوسری های نوار قهوه ای

ریخت شناسی:

سوسري نوار قهوه اي یک سوسري کوچک به طول 1 تا 4/1سانتمتر میباشد . جنس نر بالغ این سوسري ممکن است از نظر رنگ و اندازه با سوسري آلمانی اشتباه گرفته شود. پیش گرده به نسبت بطور یکنواخت تیره رنگ با لبه هاي جانبی روشن تر و فاقد دو نوار موازي مانند سوسري آلمانی میباشد نرهاي بالغ ظاهري بسیار باریک دارند و بال هایشان فراتر از انتهاي شکم امتداد می یابد. ماده هاي بالغ داراي بال هاي کوتاهی هستند. در نتیجه بخش قابل توجهی از شکم حجیم شان را نمی پوشاند. نام عمومی این گونه از وجود دو نوار یا باند عرضی تیره رنگ روي نیم حلقه هاي پشتی میان قفسه سینه و شکم گرفته شده است. کپسول . از نظر رنگ متنوع بوده و از قهوه اي روشن تا قهوه اي مایل به قرمز است.

زیست شناسی و چرخه زندگی:

این گونه، چرخه زندگی بسیارکوتاهی دارد . بالغین در دماي 30 درجه سانتیگراد به مدت چند روز تا 120 روز زندگی می کنند و پس از 5 الی 10 روز بعد از رسیدن به مرحله بلوغ جفت گیري انجام میدهند و در حدود 10 روز بعد یک کپسول تخم تولید می کنند. ماده ها می توانند 10 تا 20 تخم در فواصل 7 تا 10 روز تولید کنند.

هر کپسول تخم حاوي 16 تخم میباشد . پوره ها در طی 55 روز پس از 6 تا 8 بار پوست اندازي انجام میدهند و در دماي 30 درجه سانتیگراد به مرحله بلوغ میرسند در صورت مزاحمت براي آنها، بالغین به راحتی پرواز می کنند.

انواع سوسری نوار قهوه ای

بوم شناسی:

سوسري نوار قهوه اي اغلب در محل هایی که سوسري آلمانی زندگی می کند مشاهده میشوند اما برخلاف سوسري آلمانی در نواحی آشپزخانه محدود نبوده و در سراسر خانه سرگردان هستند و اغلب در اتاق خواب، کمد، جا لباسی، میز تحریر، کشوها، درون مبل ها، پشت عکس ها، طاقچه ها و دیگر مکان هاي مشابه مخفی می رود.

این سوسري، سوسري مبل نیز لقب گرفته است و شیفته غذاهاي نشاسته دارهستند . بطوریکه چسب کتاب و چسب زیر کاغذ دیواري را دوست دارد. این علاقه می تواند عامل موفقیت آنها به عنوان مهاجم اصلی ساختمان ها در اماکنی غیر از آشپزخانه باشد.

اگر محیط خانه و یا هر مکان دیگری که به این نوع سوسری آلوده شده است و می خواهید از شر آن ها خلاص شوید می توانید از کارشناسان آسازیست مشاوره رایگان بگیرید و یا ژل خوراکی فیبروکیل را تهیه کنید وپس از استفاده محیطی بدون سوسری داشته باشید.

منبع

brown-banded cockroach – Supella longipalpa (ufl.edu)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *