سوسری های شرقی

سوسری شرقی با نام علمی Blatta orientalis در جهان شناخته می شود. این سوسری بیشتر در مناطق معتدل دنیا یافت می شود و کمتر در مناطق گرم پیدا می شود. سوسری شرقی از لحاظ اندازه بدن نسبت به سایر سوسری هایی که در خانه و کارخانه های صنایع غذایی یافت می شوند، بزرگتر است.

دیدن این سوسری به علت  ظاهر ترسناک و اندازه و جثه بزرگ، باعث وحشت بیشتر افراد می شود.

پراکنش جغرافیایی

این سوسری در مناطق با آب و هوای معتدل و سرد پراکنش بیشتری دارد. در ایران در قسمت های شرقی کشور بیشتر یافت می شود.

ریخت شناسی

به این گونه از سوسری ها سوسری آبی یا سوسری سیاه نیز میگوند. به دلیل  ظاهر سیاه پشت آن و تمایلی که به پناه بردن در محل هاي با رطوبت بالا دارند. طول بدن 8 سانتیمتر است . بدن شان به نسبت بزرگ و رویه بالایی بدن آن یک رنگ و براق و قهوه اي مایل به قرمز تا قهوه اي سوخته می باشد. پیش گرده بطور تقریبی در تمام نرها بیضوي شکل و با عرض کم، ولی در ماده ها کمی بزرگتر میباشد. بال داخلی غشایی است و همانند باد بزن چین می خورد. قسمت خارجی بال باریک، چرمی و ضخیم می شود. بالپوش ماده خیلی کوچک، بیضوي و یکرنگ بوده و بال هاي نر به انتهاي شکم نمی رسد. به این ترتیب می توان جنس نر و ماده را تفکیک کرد.

گونه های سوسری شرقی

زیست شناسی و چرخه زندگی

پس از گذشت 4 تا 9 روز از سن بلوغ پوره ها ، تخم گذاری صورت می گیرد. در این گونه مانند گونه ی آمریکایی بکرزایی هم ممکن است اتفاق بیافتد. کپسول تخم در مدت 8 تا 10 روز پس از جفت گیري تشکیل میشود. ظرف مدت 5 تا 12 روز پس از تشکیل، حشره ماده بدون اینکه مراقب آنها باشد آن را در مکانی گرم و محفوظ، قرار می دهند.

به طور متوسط سوسري ماده در طی زندگی خود ، 8 کپسول تخم می گذارد. در هر کپسول 16 تخم که دو به دو در کپسول به طور عمودي دسته بندي می شوند قرار دارد.

کپسول هاي تخم درشت، استوانه اي شکل و پهلو هاي آن در بالا بر آمده و فاقد چین هاي عرضی میباشد . پس از طی دوره رشدی  که بسته به شرایط از 42 روز تا به تقریب سه ماه میباشد پوره هاي بی رنگ از تخم خارج می شوند و تا رسیدن به دوره ي بلوغ 7 تا 10 بار پوست اندازيانجام میدهند . که این دوره در سوسري هاي نر 65 تا 130 روز و در سوسري هاي ماده 280 تا 300 روز طول می کشد. ممکن است عمر حشره بالغ بیش از 6 ماه باشد .

پوره سوسری شرقیتخم سوسری شرقی

بوم شناسی

سوسری شرقی در زیر زمین، آشپزخانه، سرویس هاي بهداشتی و محیط هایی که خنک و مرطوب تر هستند ، یافت می شوند. این نوع سوسري ها نمی توانند از سطح صاف بالا بروند. دماي مطلوب براي فعالیت این گونه بین 20 تا 29 درجه سانتیگراد، به همراه رطوبت کافی میباشد . وقتی دماي هوا پایین می آید به درون خانه ها حمله میکندد و  اطراف سطل آشغال جمع شوند و می توانند از طریق سیستم لوله کش فاضلاب کوچ کنند. وقتی که تعداد بیشماري از این سوسري ها ازدحام کنند منجر به مهاجرت توده اي گونه هاي دیگر سوسري مانند سوسري آلمانی، آمریکایی و شرقی می شوند. سیر تکاملی این سوسري ها چنان به شرایط محیطی وابسته است که رشد و نمو  پوره ها در فصل زمستان بسیار طولانی می شود به طوري که می توان رشد آن را متوقف شده دانست.

چون حضور این گونه سوسری باعث دعوت گونه های دیگر هم به خانه و محل کار شما می شود پس بهتر است کنترل شوند. بهترین روش برای رهایی از این گونه سوسری ها استفاده از کنسانتره آلفاکیل در دوز مناسب برای سوسری می باشد.

منبع

oriental cockroach – Blatta orientalis Linnaeus (ufl.edu)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *