سوسری متشخص

بهسازي محیط و رعایت اصول بهداشتی ، رهایی از آفات خانگی و سوسری ها

نه تنها سوسری ها بلکه بیشتر آفات خانگی و شهری میتوانند از محیط و زیستگاه خارجی خود به درون خانه ها و ساختمان ها راه یابند و وارد شوند یا اینکه از خانه اي به خانه یا آپارتمان هاي مجاور تغییر مکان دهند. براي جلوگیري از بروز این وضعیت باید تمام منافذ ورودي از قبیل سوراخ هاي موجود در کف، دیوارها، چهارچوب در و پنجره ها و فضاهاي پشت کفپوش هاي چوبی و غیره مسدود شوند . توجه خاص به لوله های  آب و بخار آب و دیگر خطوط مشابه (مثل برق و تلفن) لازم و ضروري است.

سوسری های دور خانه

یکی دیگر از راه هاي ورود سوسري ها به درون منازل ظروف غذا، لباس هاي برگشتی از رخت شویي ، اثاثیه و دیگر بسته ها میباشد بعضی از این مواد عبارتند از کارتن هاي مقوایی نوشیدنی ها، شانه های تخم مرغ، کیسه های سیب زمینی و دیگر مواد غذایی فله اي، لباس هاي کثیف و خاك آلود.

سوسری لب پنجره

تمام بسته ها قبل از ورود به خانه باید به دقت بازدید و بررسی شوند. بخصوص در مواردي که وجود سوسري ها در محل تولید این اقلام محرز باشد. اگر از ورود سوسري ها به داخل منازل جلوگیري شود یا حتی به طور مناسبی کنترل شده باشد در این صورت شرایط درون منازل براي آن ها نامناسب خواهد بود و این امر یعنی ممانعت از دستیابی سوسري ها به پناهگاه، غذا و آب.

محل زندگی سوسری ها

اهمیت پاکیزگی و به حداقل رساندن پناهگاه هاي سوسر ي ها و همچنین جلوگیري از ورود آن ها به درون ساختمان ها نمیتواند بیش از حد مورد تأکید قرار گیرد، زیرا سوسر ي ها اغلب مکان هاي مناسب زاد و ولد و تکثیر خود را در زباله ها، سیستم هاي فاضلاب، انبارهاي کالا، باراندازها و دیگر مکان هایی که غذا یا مواد آلی مناسب در دسترس است، پیدا می کنند و براي افزایش جمعیت سوسري ها وجود چنین جاهایی زیاد می باشد.

بخصوص در مناطق گرمسیر این حشرات می توانند در اماکن خارجی و در طول سال نیز تولید مثل و زندگی کنند. حتی در مناطقی با آب و هوایی معتدل نیز مکان هایی وجود دارد که دما و پناهگاه مناسب براي زاد و ولد سوسری ها را فراهم سازند. بدیهی است که طرح دراز مدت ریشه کنی سوسر ي ها از منازل، آپارتمان ها و دیگر ساختمان ها میسر نخواهد بود مگر اینکه جمعیت سوسر ي ها در هر منطقه اي به طور وسیع تحت کنترل قرار گیرد.

پیشنهاد ما برای ریشه کن کردن سوسری ها از محیط استفاده از ژل خوراکی فیبروکیل می باشد که با استفاده ساده و آسان ولی هدف مند می تواند خانه بدون سوسری را برای شما ایجاد کند.

منبع

How to Get Rid of Beetles in Your Home & Yard [2021 Guide] – Smith’s Pest Management (smithspestmanagement.com)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *